Estudo e planificación do medio

Apostando por unha xestión sustentable dos recursos

A través da investigación documental, o traballo de campo, a análise da cartografía convencional e dixital, elaboramos informes técnicos que axudan a realizar unha correcta ordenación do territorio e dos seus recursos naturais e do patrimonio. Pretendemos que estes informes constitúan un eficaz instrumento para o coñecemento, a valorización e a xestión sostible do medio.