Xaneiro 2012

Memoria de actividades do CEIDA 2001-2011

O CEIDA, centro de referencia da educación ambiental en Galicia, encargounos a coordinación técnica desta publicación. Na mesma recóllese un resumo dos programas e actividades realizadas nestes 10 anos da súa andaina.